top of page
Search

Vakcinácia králikov

Updated: May 17, 2022


Vakcinácia králikov je jedným z častých preventívnych veterinárnych úkonov. Zo zákona neexistuje pre majiteľov králikov žiadna povinná vakcinácia proti infekčným ochoreniam.

Samozrejmosťou je vakcinácia králikov chovaných vonku, my však odporúčame očkovať aj tie, ktoré chováme vnútri ako domáceho miláčika. Králičky očkujeme kombinovanou vakcínou, ktorá obsahuje očkovacie látky proti Králičiemu moru a Myxomatóze králikov.

VAKCINAČNÁ SCHÉMA (VAKCINÁCIA VAKCÍNOU NOBIVAC MYXO - RHD):

  • prvé očkovanie proti infekčným ochoreniam od 5. týždňov veku

  • preočkovanie o 1 rok

  • následné preočkovania 1x ročne


MYXOMATÓZA KRÁLIKOV


Ide o vírusové ochorenie králikov, ktoré spôsobuje uzlíkovité kožné zmeny (myxómy), opuchy viečok, pyskov, uší, ušných boltcov a pohlavných orgánov. Charakteristické pri tomto ochorení sú tiež výtoky z očí a nosa, prípadne kŕčovité stavy. Tento vírus napáda tiež imunitný systém a preto veľmi často králiky hynú na následky bakteriálnych infekcií. Králik sa môže nakaziť priamym kontaktom od druhého králika, prípadne králika, ktorý toto ochorenie prekonal. Prenáša ho aj hmyz sajúci krv, napríklad komáre, možný je aj jeho prenos kvapôčkovou infekciou. Väčšina takto nakazených králikov uhynie do desiatich dní Ak sa im toto ochorenie podarí prekonať, tak vírus môžu vylučovať do prostredia približne 30 dní. Myxómy (uzlíky) v priebehu 2-3 mesiacov králikovi zmiznú, po prekonaní ochorenia králiky získajú celoživotnú imunitu.


PREVENCIA


Najdôležitejším druhom prevencie je vakcinácia králikov už od 5. týždňa a súčasne ochrana pred komármi, blchami a všami. Ideálne je v tomto prípade použiť ochranné sieťky proti hmyzu. Králiky podozrivé na myxomatózu musia byť izolované do karantény pred ostatnými králikmi.


TERAPIA


Toto ochorenie je pre králikov veľmi nebezpečné a cielená terapia neexistuje. Je dôležité nasadiť podpornú medikamentóznu liečbu (antibiotiká, vitamíny, lieky od bolesti a zníženie horúčky,...)

MOR KRÁLIKOV (CALICIVIRUS, RHD, VÍRUSOVÁ HEMORAGICKÁ SEPTIKÉMIA)


Toto vírusové ochorenie má len vzácne chronický priebeh, väčšinou je priebeh ochorenia veľmi akútny, rýchly, zviera uhynie 12 - 24 hodín po prepuknutí ochorenia. Chovateľ často nájde králiky uhynuté bez akýchkoľvek predchádzajúcich príznakov. Príznaky ochorenia sú na začiatku nenápadné, následne sa vyvinie zlyhávanie vnútorných orgánov, častým prejavom je krvácanie z telesných dutín a nervové poruchy (kŕče, paralýza). K prenosu dochádza najčastejšie priamym kontaktom, bodavým hmyzom, ale aj tiež nepriamo, prenosom z prostredia. Jedinou šancou v boji s touto chorobou je včasná vakcináci a preventívna podpora imunity (probiotiká, podpora príjmu krmiva...)
715 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page