top of page
Search

Povinné čipovanie psov

Updated: May 17, 2022


Od 30.10. 2019 má každý majiteľ psa povinnosť dať svojho psíka začipovať bez ohľadu na jeho vek.


ČIPOVANIE


Čipovanie slúži ako označenie a identifikácia spoločenského zvieraťa (psa, mačky, fretky) nezameniteľným spôsobom pomocou zavedenia mikročipu. Vykonávať ho môžu len poverení súkromní veterinárni lekári.

MIKROČIP


Mikročip je zariadenie veľkosti zrnka ryže a jeho zavedenie pod kožu (na ľavú stranu krku) je rýchle a takmer bezbolestné. Každý mikročip obsahuje jedinečný 15 - miestny číselný kód, ktorý databáza Centrálneho registra spoločenských zvierat spája s konkrétnym zvieraťom a majiteľom. Nefunguje však ako GPS, Vaše zviera sa nedá v prípade straty, alebo krádeže vďaka nemu vystopovať. Číselný kód sa odčítava špeciálnym čítacím zariadením, ktorým disponujú veterinárne zariadenia, útulky a karanténne stanice.

CENTRÁLNY REGISTER SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT


Je elektronická databáza, ktorá obsahuje základné údaje o čipovaných zvieratách a ich majiteľoch. Pre viac informácií si kliknite na stránku: https://www.crsz.sk/

MAJITEĽ ZVIERATKA


Majiteľ zvieratka je povinný nahlásiť údaje o sebe najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka, alebo prípadne nahlásiť jeho úhyn do 21 dní odo dňa úhynu zvieraťa. Údaje sa zapisujú do CRSZ prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára. Vlastník psa je povinný poskytnúť súkromnému veterinárnemu lekárovi osobné údaje, ktoré sa zapisujú do CRSZ.

POVINNÉ ČIPOVANIE PSOV


Povinné čipovanie psov platí pre všetky psy chované na území Slovenskej republiky. Čipovanie je potrebné zabezpečiť vždy pred zmenou majiteľa, najneskôr do 12. týždňa veku zvieraťa.

Čipovanie psa zabezpečuje majiteľ zvieraťa, je tiež podmienkou pre vydanie cestovného pasu spoločenského zvieraťa (Európsky Pet Pass), potrebného na cestovanie do zahraničia.
73 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page