top of page
Search

Odčervovanie psov a mačiek

Updated: May 17, 2022


Odčervenie Vášho zvieratka patrí medzi bežné preventívne úkony. Keďže vnútorné parazity spôsobujú tráviace, či iné ťažkosti, v prípade veľkého premnoženia môžu dokonca spôsobiť u šteniatok a mačiatok až sepsu. Preto je dôležité mať ich pod kontrolou.

Existujú dva prístupy k odčervovaniu:
  • cielené odčervovanie (zber trusu + koprologické vyšetrenie)

  • preventívne podávanie antiparazitárnych preparátov

CIELENÉ ODČERVOVANIE - O ČO IDE?


Vášho miláčika odčervíme na základe výsledkov koprologického vyšetrenia. Spočíva vo vyšetrení jeho trusu flotačnou metódou alebo 2 metódami - flotačnou a sedimentačnou (v laboratóriu). Pokiaľ sa konkrétny parazit nájde vo vzorke, určí sa antiparazitárna schéma a na základe nej sa odčerví vhodným preparátom. Vo väčšine prípadov odporúčame následne vykonať neskôr kontrolné koprologické vyšetrenie. Pokiaľ je nová vzorka bez nálezu parazitov, zostáva zvieratko bez odčervovania.

KOPROLOGICKÉ VYŠETRENIE - ODBER VZORKY:

Je nutné, aby ste zbierali vzorky veľkosti menšieho orecha z každej stolice Vášho zvieratka po dobu 3 - 4 dní do 1 zbernej nádobky (najideálnejšie sklenej alebo špeciálne na to určenej nádoby, ktorú dostanete od nás), medzitým musíte držať vzorku uzavretú v nádobke v chladničke a následne priniesť k nám do ambulancie na vyšetrenie. Vzorka nesmie byť vystavená mrazu.

KOPROLOGICKÉ VYŠETRENIE - VÝHODY:

zbieranie trusu v intervale 2 x ročne (mladší vs. starší psík) vždy po dobu 3 - 4 dní
len cielené odčervenie v prípade toho, že sa nenájdu parazity, sa zvieratko neodčerví
Toto vyšetrenie odporúčame najmä pri starších jedincoch vzhľadom na to, že až tak často netrpia vnútornými parazitmi, ako mladšie vekové kategórie.

PREVENTÍVNE PODÁVANIE ANTIPARAZITÁRNYCH PREPARÁTOV:

V prípade, ak nemáte možnosť zbierať trus na koprologické vyšetrenie a že ide o zvieratko, ktoré je s najväčšou pravdepodobnosťou zamorené parazitmi, je vhodnejšie ho preventívne odčerviť. Preparátov je na trhu mnoho, väčšina z nich má širokospektrálny záber. Žiaľ, neexistuje ale preparát, ktorý by pokryl celú škálu vnútorných parazitov. Z tohto dôvodu je vhodné striedať širokospektrálne antiparazitické preparáty.
Medzi najčastejšie vnútorné parazity psov a mačiek patria škrkavky a pásomnice, u mladších jedincov je tiež častá Giardióza.

Prípravky proti vnútorným parazitom sú vo forme pasty, suspenzie alebo tablety. Na ochranu proti vonkajším parazitom je potrebné myslieť zvlášť alebo využiť kombinované prípravky.

ODČERVOVACIA SCHÉMA - PSÍKY:


prvé 3 mesiace života: každé 2 týždne
3. - 6. mesiac života: 1x mesačne
následne: 1x za 3 mesiace

ODČERVOVACIA SCHÉMA - MAČIČKY:


prvé 3 mesiace života: každé 3 týždne
3. - 6. mesiac života: 1x mesačne
následne: 1x za 3 mesiace
194 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page