top of page
Search

Kedy navštíviť veterinárneho kardiológa

Updated: Sep 26, 2022V dnešnej dobe je výskyt srdcových ochorení v populácii psov a mačiek dosť vysoký. Postihuje všetky vekové kategórie. To či má naše zvieratko problém sa dá zistiť väčšinou pri pravidelných vyšetreniach u veterinára samotnou auskultáciou resp. počúvaním pomocou stetoskopu. Srdce samotné je najdôležitejším orgánom v tele, ktorý zásobuje krvou celý organizmus. Pri srdcových ochoreniach dochádza k tomu, že nedokáže adekvátne plniť svoju funkciu. To znamená, že nedokáže dostatočne zásobovať jednotlivé orgány kyslíkom, čo sa môže prejaviť rôznymi príznakmi. Tieto príznaky sa môžu prejaviť náhle zo dňa na deň dokonca z hodiny na hodinu. Často sa stretávame so slovami majiteľov „doteraz psíkovi alebo mačičke nikdy nič nebolo“.

Medzi najčastejšie príznaky pri ochoreniach srdcového svalu patria:

  • skrátenie dychu, plytké a frekventované dýchanie

  • nezvládanie už aj minimálnej aktivity

  • častý kašeľ nereagujúci na klasické terapeutiká (veľmi frekventovaný v skorých ranných alebo nočných hodinách)

  • odpadávanie resp. strata vedomia na krátky čas

Pri pozorovaní týchto príznakov je nutná návšteva veterinárneho kardiológa. Medzi najčastejšie nálezy u psov patria vrodené, získané ochorenia myokardu a nádory. Vek zvierat, pri ktorom sa začínajú prejavovať príznaky srdcových ochorení je zhruba 6.-8. rok života. Z primárnych vyšetrení je najdôležitejšie samotné počúvanie pacienta. Na základe auskultácie je možné diagnostikovať a lokalizovať problém. Pri počúvaní sa sleduje srdcový rytmus, prítomnosť rôznych druhov šelestov srdca a pľúc, intenzita úderov a ich ohraničenie. Medzi ďalšie diagnostické postupy patrí sonografia srdca alebo echokardiografia. Pri tomto výkone sa sledujú štruktúry srdca za použitia ultrasonografického prístroja. Počas vyšetrenia sa kontroluje okolie srdca, osrdcovník, srdcové predsiene a komory, hlavné tepny ,chlopne ich funkcie a rozmery. V dnešnej dobe je veľký výskyt ochorení postihujúcich práve chlopne, pri ktorých na nich dochádza k degeneratívnym procesom a následnou poruchou funkcie resp. k ich nedostatočnému uzatváraniu. Práve tento problém spôsobuje častokrát pozorované stavy kašľa, ťažkosti s dýchaním a odpadávanie.

EKG

Ďalšou diagnostickou metódou je EKG alebo elektrokardiografia. Je to neinvazívna metóda slúžiaca na meranie srdcovej aktivity a sledovanie srdcových impulzov. Tá vie poukázať na problémy s rytmom ale aj na iné ochorenia.

RTG

Doplnkovými vyšetreniami sú meranie krvného tlaku a zhotovovanie RTG snímkov. Pri röntgenových snímkach sa zväčša sleduje hrudníková oblasť. Konkrétne veľkosť a ohraničenie srdca, prítomnosť nádorov, vzdušnosť pľúc, tvar priedušnice a iné.

Terapia

Ak vyšetrenia potvrdili prítomnosť srdcového ochorenia je nutné na základe nálezu stanoviť terapiu. Terapia často krát spočíva v pravidelnom podávaní liekov a v mnohých prípadoch je doživotná. Najčastejšie sa podávajú lieky, ktoré upravujú tlak krvi tak, aby srdce mohlo bez zvýšenej záťaže pracovať alebo lieky, ktoré upravujú nepravidelný rytmus srdca tzv. antiarytmiká.

Prevencia

Bohužiaľ sa v dnešnej dobe stretávame s vysokým zastúpením kardiovaskulárnych chorôb u psov a mačiek. Preto je dôležitá prevencia, ktorou je pravidelná návšteva veterinárneho lekára a preventívne prehliadky dôležité na včasnú diagnostiku týchto problémov.

MVDr. Miroslav Cibula
149 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page